Občine
  1. Ormož
  2. Središče ob Dravi
  3. Sveti Tomaž

Površina
212 km2

Prebivalci
16.238

Naselja
81

Bruto plača
1.296 €
Legenda
  • Elektrika
  • Vodovod
  • Kanalizacija
  • Telefon
  • Optični kabel
  • Plin

Obrtna cona Ormož

ConaOrmoz
Površina cone
280.000 m²

Komunalna opremljenost

                             
Razdalja do


27 km

1 km

50 km
Kontakt

Občina Ormož
Ptujska cesta 6
2270 Ormož
T: + 386 (0)2 741 53 04,
+386 (0)2 741 53 24
E: karmen.stumberger@ormoz.si,
bostjan.najzar@ormoz.si
www.ormoz.si
www.investslovenia.org/locations/zone/obrtna-cona-ormoz-238/

Predvidene dejavnosti v coni

Industrijska proizvodnja | Proizvodnja na obrtni ravni | Živilskopredelovalna industrija | Skladišča vseh vrst blaga | Trgovina široke potrošnje na drobno in debelo | Splošne storitve | Avtoport | Gostinstvo | Podjetniški inkubator | Tehnološki park | Sončna elektrarna na objektih

Glinkop Ormož - cona v nastajanju

ConaOrmoz
Površina cone
300.000 m²

Komunalna opremljenost


Komunalno neopremljeno zemljišče
Razdalja do


27 km

1 km

50 km
Kontakt

Občina Ormož
Ptujska cesta 6
2270 Ormož
T: + 386 (0)2 741 53 04,
+386 (0)2 741 53 24
E: karmen.stumberger@ormoz.si,
bostjan.najzar@ormoz.si
www.ormoz.si
www.investslovenia.org/locations/zone/obrtna-cona-ormoz-238/

Predvidene dejavnosti v coni

Industrijska proizvodnja | Obrtne dejavnosti | Skladišča | Promet | Poslovne in podobne dejavnosti

Poslovna cona Lipje

ConaLipje
Površina cone
42.000 m²

Komunalna opremljenost

                        
Razdalja do


25 km

1 km

50 km
Kontakt

Občina Središče ob Dravi
Trg talcev 4
2277 Središče ob Dravi
T: +386 (0)2 741 66 10
E: obcina.sredisce.ob.dravi@siol.net
www.sredisce-ob-dravi.si/gospodarstvo

Predvidene dejavnosti v coni

Proizvodnja | Trgovina |  Skladišča | Storitvene dejavnosti

Obrtna cona Sveti Tomaž

conaSvetiTomaz
Površina cone
14.000 m²

Komunalna opremljenost


Cono je potrebno opremiti.
Razdalja do


17,9 km

15 km

60 km
Kontakt

Občina Sveti Tomaž
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
T: +386 (0)2 741 66 00
E: obcina@sv-tomaz.si
www.sv-tomaz.si

Predvidene dejavnosti v coni

V coni so možni gospodarski objekti brez večjih industrijskih objektov. Faktor zazidanosti je 0,6.