Podravje

Optimalna strateška lokacija omogoča neposredno dostopnost vseh ključnih evropskih tržišč.

Podravje je del največje slovenske pokrajine – Štajerske. Prestolnica in hkrati gospodarsko središče je Maribor, kjer se križata dva pomembna vseevropska prometna koridorja. Optimalna strateška lokacija omogoča neposredno dostopnost vseh ključnih evropskih tržišč.

Univerzitetna regija s specializiranimi fakultetami, odlično znanje tujih jezikov in bogata industrijska tradicija zagotavljajo visoko usposobljene strokovnjake različnih področij. Regija, znana po optimizmu, veselih in vztrajnih ljudeh, beleži rast majhnih in srednje velikih podjetij, ki postajajo pomembno gonilo razvoja.

Ob bogati kulturni dediščini in številnih naravnih danostih Podravja je kakovost bivanja na visokem nivoju, pestrosti doživetij, ki jih ponuja, pa se ne da upreti.

Lega

Podravje leži na severovzhodu Slovenije, med Savo na jugu, Savinjo in Dreto na zahodu, mejo s Hrvaško na vzhodu, Muro na severovzhodu in mejo z Avstrijo na severu.

Podravje v številkah

Površina

2.170km², kar predstavlja 10,7%
slovenskega ozemlja

Naselja

679

Prebivalstvo

321.420, kar predstavlja
15,6% prebivalcev Slovenije

Gostota poselitve

148,6/km²

Sosednje države

Avstrija, Hrvaška

Glavno mesto

Maribor

Večja mesta

Ptuj, Slovenska Bistrica, Ormož

Gospodarske družbe v Podravju 2020
Podjetja

Število družb 8.597

Velika podjetja 40

Srednja podjetja 140

Majhna podjetja 1.171

Mikro podjetja 7.246

Prihodki skupaj 9.231.000,00 €

Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 70.133

Poslovni prihodki družb v Podravski regiji v letu 2020

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 54,10%

Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 34,50%

Čisti prihodki od prodaje na trgih izven EU 6,90%

Drugi poslovni prihodki 3,20%

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0,00%

Usredstveni lastni proizvodi in storitve 0,40%

Povprečna bruto plača 1.620

Neto dodana vrednost na zaposlenega 37.755 €

Samostojni podjetniki 2020

Število samostojnih podjetnikov 7.673

Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 7.480

Prihodki skupaj 781 mio €

Povprečna bruto plača 1.139 €

Neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene 15.933 €

Neto podjetnikov dohodek 54 mio €

Poslovni prihodki samostojnih podjetnikov Podravske regije v letu 2020

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 77,10%

Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 16,20%

Čisti prihodki od prodaje na trgih izven EU 0,70%

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0,00%

Usredstveni lastni proizvodi in storitve 0,00%

Drugi poslovni prihodki 5,10%

Zadruge 2020

Število zadrug 84

Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 294

Prihodki skupaj 122,823 tisoč €

Neto dodana vrednost na zaposlenega 34.433
Vir: Ajpes, Statistični urad Republike Slovenije