STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

ENVIRODUAL d.o.o.

Vodilno podjetje na področju trajnostnih vsebin

Envirodual je vodilno podjetje na področju trajnostnih vsebin. Njegova področja dejavnosti segajo od upravljanja z energijo, varstva okolja, trajnostne mobilnosti, do ukrepov za ublažitev podnebnih sprememb, kakovosti zraka ter strateškega in poslovnega načrtovanja.


Naše storitve zajemajo pripravo okoljskih, energetskih in poslovnih študij, strateško in trajnostno planiranje, pripravo Cost-benefit analiz, razvoj javno-zasebnih partnerstev ter pridobivanje nepovratnih sredstev iz centraliziranih oziroma decentraliziranih razpisov.
Podjetje sodeluje tako z javnim kot zasebnim sektorjem. Poslovalnice ima v Sloveniji in na Hrvaškem.

Kontaktni podatki
envirodual LOGO