INSTITUCIJE

ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA

Štajerska gospodarska zbornica je prostovoljno interesno združenje gospodarskih subjektov v Podravju. Kot največja samostojna regionalna gospodarska zbornica v Sloveniji zastopamo gospodarske interese vseh svojih članov in ustvarjamo večje možnosti za njihovo uspešno delovanje na slovenskem in tujih trgih.

Organizirani smo kot mesto povezovanja podravskih podjetij in delujemo s ciljem večjega vpliva na oblikovanje takšnih pogojev gospodarjenja, ki bodo omogočali hitrejšo rast, razvoj in konkurenčnost.

Storitve za naše člane:

- Izobraževanja, seminarji, delavnice

- Informacije in svetovanje na področju gospodarstva, prava in mednarodnega poslovanja

- Enotna poslovna točka e-vem za podjetja in podjetnike

- Povezovanje strokovnjakov iz podravskih podjetij in drugih regijskih institucij

- Izdajanje in potrjevanje javnih listin

- Tehnična pomoč pri pripravi dokumentacije za javne razpise

- Pomagamo oblikovati poslovne odnose, razvijati priložnosti in sprejemati dobre poslovne odločitve

- Ugoden najem poslovnih prostorov

- Raznolike možnosti promocije

Kontaktni podatki
Untitled 1