INSTITUCIJE

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

Smo javna finančna institucija, ki zagotavlja boljši dostop mikro, malim in srednje velikim podjetjem do ugodnih finančnih virov na trgu.

V letu 2018 bo podjetjem na razpolago 95 mio EUR različnih finančnih spodbud za večje investicije in obratna sredstva. Tako bomo preko 1.000 podjetjem zagotovili nadaljnjo rast oz. razvoj na trgu.

Finančne spodbude za MSP-je:

1. Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere omogočajo hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov za obratna sredstva ali večje investicije.

2. Mikrokrediti so neposredni krediti manjših vrednosti, namenjeni za manjše investicije in obratna sredstva, s tem pa omogočijo nemoteno tekoče poslovanje.

3. Nepovratna sredstva za zagon podjetij bodo tudi letos na voljo različnim startup podjetjem oziroma tistim, ki svojo podjetniško pot šele začenjajo.

Podpiramo tiste razvojno poslovne projekte, ki zagotavljajo povečanje rasti podjetja, ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega in zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej v tržno usmerjene uspešne podjeme.

Kontaktni podatki
sps