Na Dobi že 28 let razvijamo in negujemo proces vseživljenjskega učenja. S preko 100 različnimi programi formalnih in neformalnih oblik izobraževanja in usposabljanja za različne ciljne skupine in različna starostna obdobja skrbimo za spodbujanje potreb po izobraževanju in dvig izobrazbene ravni posameznikov v Sloveniji in na tujih trgih, kjer delujemo.

Poslovna skupina Doba združuje Doba Fakulteto z osmimi dodiplomskimi in magistrskimi programi, Višjo strokovno šolo s sedmimi dvoletnimi programi, Srednjo šolo in Jezikovni center.

Odlikuje nas predvsem online študij, ki ga izvajamo že 18. leto zapored, za njegovo kakovostno izvedbo smo edini v jugovzhodni Evropi pridobili mednarodno akreditacijo. Od drugih nas ločujejo tudi praktična naravnanost vseh naših programov, dostopni profesorji praktiki, celostna podpora študentom in udeležencem ter najaktualnejši programi.

V osemindvajsetih letih delovanja je na Dobi pridobivalo nova znanja, razvijalo svoje sposobnosti in kompetence 61.740 udeležencev in študentov. Tudi v prihodnosti bomo sledili naši viziji – Doba, šola, ki vidi dlje.

Kontaktni podatki
doba