INSTITUCIJE

ZRS BISTRA PTUJ

Pri majhnih narodih, kot smo Slovenci, ni mogoče zagotavljati kakovostnih pogojev za življenje in delo s kvantiteto, ampak predvsem s kvaliteto. Slednje pa je moč doseči z vrhunsko in vsestransko usposobljenim prebivalstvom, ki ga odlikuje visok nivo racionalne, čustvene in duhovne inteligence.

Z ustanovitvijo javnega zavoda ZRS Bistra Ptuj je naše mesto pridobilo domicil za znanstveno-raziskovalno in razvojno ustvarjalnost, ki pomaga krepiti vse oblike inteligence. Rezultati našega dela, ki temeljijo na povezovanju znanosti in različnih poslovnih subjektov iz naše občine in regije, omogočajo vzpostavitev pogojev za inovativno regijo.

Pridobljena znanja, veščine in kompetence zaposlenih v našem zavodu niso namenjene indoktrinaciji in poučevanju, temveč ustvarjanju kulturnega dialoga in timskega dela z različnimi partnerji na področju pospeševanja razvojne odličnosti. ZRS Bistra Ptuj večino lastnih sredstev za delovanje pridobiva po projektnem principu preko programov in projektov, ki jih financirajo lokalne skupnosti, država in EU.

Kontaktni podatki
bistra