INSTITUCIJE

ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

Andragoški zavod Maribor je sodobno izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče za izobraževanje odraslih. Odzivamo se na potrebe v lokalnem okolju in ponujamo bogato paleto izobraževalnih in svetovalnih storitev za vse generacije.

S projektom Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc želimo povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter s tem izboljšati temeljne in poklicne kompetence za potrebe trga dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja. Vabimo podjetja in posameznike, da se vključijo v programe za pridobivanje temeljnega računalniškega znanja, digitalnih kompetenc, tujih jezikov in v programe za krepitev socialnih veščin, samoiniciativnosti in podjetnosti ter spretnosti izražanja, reševanja konfliktov in vedenja o zdravem načinu življenja. Ciljna skupina so zaposleni, starejši od 45 let.

V projektu sodelujejo še partnerji: Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Fundacija Prizma in Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška.

Več: www.azm-lu.si/projekti/419-kompetence-2016-2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

EvropskaUnijaSocSklad261x100

MIZSS261x100

ZavodAntonaMartinaSlomska261x100

FuPrizma261x100

LjUnSlBi261x100

Kontaktni podatki
AZandragoskizavod1922
  • Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza AZM-LU
  • Maistrova ulica 5, 2000 Maribor
  • +386 (0)2 234 11 11
  • info@azm-lu.si
  • www.azm-lu.si