KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI

EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR

Delujemo na področju promocije znanosti, s poudarkom na naravoslovnih vedah, sodobnih tehnologijah ter aktivnostih razvojne, raziskovalne in inovativne dejavnosti. Povezujemo študente z gospodarstveniki ter jim omogočamo boljše prepoznavanje potreb po zaposlitvah. Vključeni smo v mednarodne projekte. Naša dejavnost je inovativna oblika izobraževanja in predstavlja prvi dotik z znanostjo. Izvajamo poučne in zabavne rojstne dneve ter nudimo promocijski prostor za predstavitev tehnoloških novosti.

Kontaktni podatki
Evrop. kulturni in tehnoloski center MB
  • Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, so.p.
  • Glavni trg 20, 2000 Maribor
  • +386 (0)59 080 286
  • cem@ektc.si
  • www.ektc.si