STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

RAZVOJNO TEHNOLOŠKI CENTER

Razvoj strojev, različnih naprav in orodij ter električnih avtomobilov

RTC se ukvarja z razvojem strojev gradbenega in gozdarskega sektorja, traktorjev, avtobusov, različnih naprav in orodij ter električnih avtomobilov. Po potrebi se povezujemo s strokovnjaki s posameznih področij, s katerimi oblikujemo najkakovostnejše rešitve.

3D-modeliranje izdelkov in konstrukcijskih elementov z najnovejšimi orodji Creo ter izdelava konstrukcijske dokumentacije z 2D-risbami.

Kontaktni podatki
RTC
  • Razvojno tehnološki center, d.o.o.
  • Cesta k Tamu 7, 2000 Maribor
  • +386 (0)2 426 01 08
  • rtc@rtc.si
  • www.rtc.si