STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

PROHIT

Specializirana agencija za celovito upravljanje izterjave terjatev pravnih in fizičnih oseb

Prohit je specializirana agencija za celovito upravljanje izterjave terjatev pravnih in fizičnih oseb. V Sloveniji delujemo od leta 2012, na Hrvaškem pa od leta 2017. Imamo več kot 40 zaposlenih in ustvarimo skoraj 3 mio evrov letnih prihodkov. Ciljna skupina naročnikov so podjetja in ustanove z večjim številom dolžnikov in tista, ki jim pomanjkanje internega kadra ne omogoča izvajanja učinkovite izterjave terjatev. Z lastnimi aplikacijami zagotavljamo prilagojene rešitve še tako zahtevnim naročnikom.

Lastna programska oprema za izvensodno in sodno izterjavo nam omogoča popolno prilagoditev naročniku. 24-urni on-line dostop naročniku omogoča pregled nad celotnim postopkom izterjave v vsakem trenutku. V proces izterjave se lahko vključimo takoj po valuti zapadlosti z lastnim klicnim centrom, sledijo predsodna, sodna izterjava (pravdni, insolvenčni in zapuščinski postopki), odkup terjatev ter najem programske opreme. Plačilo provizije temelji na izterjanem znesku, brez fiksnih stroškov.

Kontaktni podatki
Pro Hit