STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

DIALOGCO

Naše storitve so vedno v dialogu z naročnikom.

Dosegamo odlične rezultate tako s projekti korporativnega kot trženjskega in vizualnega komuniciranja. Odlikujejo nas kreativnost in odličnost ter fleksibilnost in globalnost. Izvajamo svetovanje in storitve polnega servisa.

Naše storitve so vedno v dialogu z naročnikom. Splošnih ponudb in univerzalnih rešitev ne poznamo in vam jih ne moremo ponuditi. Imamo bogate reference v živilskopredelovalni industriji, storitvenem sektorju, bančništvu in finančnih institucijah, trgovini, telekomunikacijah, proizvodni dejavnosti, javnem sektorju in neprofitnih organizacijah.

Vsak naš projekt je ciljno usmerjen k potrebam, željam in ciljem naročnika. Prehod od taktičnih rešitev k dolgoročnim in premišljenim potezam zahteva strategijo. Strateško načrtovanje in svetovanje opredeljujemo kot samostojno storitev, s katero naročnikom pomagamo oblikovati načrtovano in usmerjeno komuniciranje s ciljnimi javnostmi.

Kontaktni podatki
DialogCo261x100