STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

AKTIVA SKUPINA

Varno, čisto in urejeno

Aktiva skupina povezuje podjetja različnih storitvenih dejav¬nosti, ki svoje storitve tržijo pod isto blagovno znamko. Skupino sestavl¬jajo uspešna in uveljavljena podjetja Aktiva varovanje, Aktiva čiščenje ter Aktiva upravljanje, ki so si utrdila položaje na trgu, kar se odraža tudi v strateških usemeritvah skupine.

Ponudba skupine Aktiva vsebuje popolno paleto storitev s področja varovanja ljudi in premoženja, čiščenja ter upravljanja in vzdrževanja stavb.

Kontaktni podatki
Aktiva skupina Logo