Dejavnosti družbe

- Proizvodnja in distribucija vode, odvajanje in čiščenje odplak, proizvodnja in distribucija toplote

- Komunalno-logistične storitve, gradnje, čiščenje javnih površin, vzdrževanje prometnih površin, urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin, vzdrževanje javne razsvetljave, upravljanje s parkirišči in odvoz nepravilno parkiranih vozil, plakatiranje …

- Laboratorij

Kontaktni podatki
komunalaPtuj261x100