Snaga je podjetje v lasti lokalnih skupnosti, primarno pa se ukvarjamo z ravnanjem z odpadki. Kot izvajalec javne službe skrbimo za odgovorno in s predpisi skladno ravnanje z odpadki v Mariboru in sedmih primestnih občinah. V 2018 prične poskusno obratovati Center za pripravo sekundarnih surovin, ki za podjetje pomeni razvojni potencial, za uporabnike pa stabilne cene ravnanja z odpadki. Opravljamo tudi storitve po naročilu – odvozi odpadkov in predmetov, ki jih ne potrebujete več, s kesoni in drugimi manjšimi tovornimi vozili, urejanje okolice in selitveni servis.

Smo strokovnjaki za ravnanje z odpadki in poskrbimo za vse odpadke, ki nastanejo v gospodinjstvih v delovnih procesih. Z najsodobnejšim Centrom za pripravo sekundarnih surovin v Sloveniji bomo sledili okoljskim ciljem EU in uresničevali strategijo krožnega gospodarstva, saj bomo vsakemu odpadku dali priložnost, da postane nova surovina. Naše cene so konkurenčne, delo pa opravljeno v dogovorjenem času.

Kontaktni podatki
Snaga261x100
  • Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
  • Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
  • +386 (0)2 620 58 00
  • info@snaga-mb.si
  • www.snaga-mb.si