Največji uspeh podjetja Mariborski vodovod in hkrati tudi strateška usmeritev je, da se trudimo zagotavljati zadostno količino pitne vode več kot 200.000 uporabnikom. Uspešno uresničujemo svoje cilje s tem, ko zmanjšujemo vodne izgube, uspelo nam je vgraditi že več kot 90 odstotkov vodomerov na daljinsko odčitavanje, v skladu z načeli trajnostnega razvoja pa zmanjšujemo obremenjevanje okolja tako, da počasi, a vztrajno umikamo papirno poslovanje in ga nadomeščamo z elektronskim.

Dokaz, da Mariborski vodovod svojim uporabnikom zagotavlja zdravo, kakovostno pitno vodo ter ob tem posluje uspešno, so številne nagrade. Med drugim smo bili za družbeno odgovornost že štirikrat nagrajeni z nagrado Horus, imenovani smo bili za najboljše komunalno podjetje v Sloveniji, smo prejemniki certifikata EFQM za poslovno odličnost, pa tudi naše poslovno poročilo je vsako leto med boljšimi.

Kontaktni podatki
Mariborski vodovod