2 Rezultata

 • Asfalti Ptuj, podjetje za nizke gradnje, d.o.o.
 • Baukom montaža, gradbene in druge storitve, d.o.o.
 • Cestno podjetje Ptuj, d.d.
 • Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o.
 • EPC Mont, inženiring, trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o.
 • Euro-Asfalt International, družba za gradbeništvo, d.o.o.
 • GP Project Ing, podjetje za gradbeništvo in inženiring, d.o.o.
 • Gradbeno podjetje Drava, gradbeništvo, inženiring, storitve, d.o.o.
 • HC Hidromontaža, inženiring, trgovina in storitve, d.o.o.
 • Himomontaža nova, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o.
 • ISM Vuzem inženiring, storitve, montaža, d.o.o.
 • Klima Ptuj, prezračevanje, klima, regulacija, d.o.o.
 • Komunala Slovenske gorice, komunalne, storitvene in trgovske dejavnosti, d.o.o.
 • Lunta inženiring, družba za storitve, gradbeništvo, trgovino, posredništvo, gostinstvo, promet in svetovanje, d.o.o.
 • M.C.K., montažno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
 • Map-trade, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
 • Markomark Nival graditeljstvo, d.o.o.
 • MKV, proizvodnja, trgovina, posredništvo, storitve, nepremičnine, najemi in druge dejavnosti, d.o.o.
 • MP Ptuj, podjetje za inženiring, montažo in proizvodnjo strojnih naprav, d.o.o.
 • Nanomont – montaže, gradnje, proizvodnja, trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o.
 • PET-PROM, podjetje za trgovino na veliko in malo, d.o.o.
 • Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo, d.o.o.
 • Prangl, družba za mehanična dela, posredništvo pri prodaji strojev, za promet in z njim povezanimi dejavnostmi, in za najem strojev, d.o.o.
 • RE-MONT, strojništvo, elektrika, montaža, d.o.o.
 • RM Vuk, montaža industrijske opreme, naprav in cevovodov, gradbeništvo, trgovina, storitve, d.o.o.
 • SGD Strdin, splošna gradbena dejavnost, d.o.o.
 • SGP Pomgrad – geotehnika in nizke gradnje, d.o.o.
 • Stinako – storitve, inženiring, nadzor, komunikacije, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 • Tames, podjetje za trgovino, inženiring in storitve, d.o.o.
 • Tenzor, podjetje za varovanje premoženja, storitve in trgovino, d.o.o.

GRADBENIŠTVO

Panoga v številkah
 • Število družb 1.001 | Delež v regiji 11,9%
 • Število zaposlenih 7.482 | Delež v regiji 10.5%
 • Prihodki skupaj v tisoč EUR 698.663 | Delež v regiji 7.1%
 • Čisti prihodki od prodaje v tisoč EUR 674.709 | Delež v regiji 7.1%
 • Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih v tisoč EUR 242.394 | Delež v regiji 5,8%