4 Rezultatov

 • Adco & Dixi, varovanje okolja, d.o.o.
 • Aquasystems, gospodarjenje z vodami, d.o.o.
 • Center ponovne uporabe, izvajanje postopkov za ponovno uporabo rabljene opreme, d.o.o., so. p.
 • Colbex, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 • Crema plus, storitve in trgovina, d.o.o.
 • Čisto mesto Ptuj, podjetje za gospodarjenje z odpadki, d.o.o.
 • Eko les plus, ravnanje z odpadki, proizvodnja, trgovina, posredništvo, projektiranje in druge storitve, d.o.o.
 • Ekolog, ekološki projekti, storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
 • Ekologo, ravnanje z odpadki, d.o.o.
 • Ekoren, podjetje za zbiranje in ravnanje z odpadki, d.o.o.
 • Ekosan, podjetje za ekološko sanacijo, d.o.o.
 • Gorenje surovina, družba za predelavo odpadkov, d.o.o.
 • Gradbeništvo ZOS, družba za gradbeništvo, proizvodnjo, trgovino, posredništvo in storitve, d.o.o.
 • Halda, okoljski inženiring, d.o.o.
 • IDUS, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
 • IKEMA, Inštitut za kemijo, ekologijo, meritve in analitiko, d.o.o.
 • Inertni odpadki, podjetje za predelavo in reciklažo gradbenega materiala, d.o.o.
 • Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.
 • Komunalno podjetje Ormož, d.o.o.
 • Komunalno podjetje Ptuj, d.d.
 • Labos trgovina s kovinami, proizvodnja, gradbeništvo, druge poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.
 • Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.
 • Nigrad, komunalno podjetje, d.d.
 • P.Uršič, družba za reciklažo, storitve in trgovino, d.o.o.
 • Sme-Tra, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
 • Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
 • Spoj plus, zbiranje in odvoz sekundarnih surovin, d.o.o.
 • Tinag, gradbeno in storitveno podjetje, d.o.o.
 • Titan metal, trgovina in storitve, d.o.o.
 • Žuran, deponiranje, predelava in proizvodnja gradbenih reciklatov, d.o.o.

OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA

Panoga v številkah
 • Število družb 46 | Delež v regiji 0,5%
 • Število zaposlenih 1.545 | Delež v regiji 2,2%
 • Prihodki skupaj v tisoč EUR 216.486 | Delež v regiji 2.2%
 • Čisti prihodki od prodaje v tisoč EUR 210.900 | Delež v regiji 2%
 • Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih v tisoč EUR 31.288 | Delež v regiji 0,8%