4 Rezultatov

 • Aurom metal, trgovina, proizvodnja in druge poslovne storitve, d.o.o.
 • Bio Dora, podjetje za proizvodnjo in distribucijo energije, d.o.o.
 • Bioenergetika, proizvodnja, trgovina in distribucija električne in toplotne energije, d.o.o.
 • Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
 • E-investicije, družba za proizvodnjo, upravljanje in druge storitve, d.o.o.
 • Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev, d.o.o.
 • Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
 • Energija in okolje, družba za napredne energetske in okoljske rešitve, d.o.o.
 • Enerve proizvodnja električne energije, d.o.o.
 • Gea nova, proizvodnja električne energije, storitvene in trgovske dejavnosti, d.o.o.
 • Grason, proizvodnja električne energije, d.o.o.
 • Javno podjetje Energetika Maribor, d.o.o.
 • Megaenergija proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
 • Modra energija, obnovljivi viri energije, d.o.o.
 • Moja energija, celovita oskrba z energijo, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
 • Natura elektrika, proizvodnja in trženje energije, d.o.o.
 • Oven Elektro Maribor, proizvodnja elektrike in obnovljivi viri energije elektro Maribor, d.o.o.
 • Panonica energetika, d.o.o., družba za energijo, posredništvo in trgovino
 • Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve, d.o.o.
 • PP energija, proizvodnja električne energije, d.o.o.
 • PV DBL, proizvodnja električne energije, d.o.o.
 • PVSOL, družba za proizvodnjo elektrike in obnovljivi viri energije, d.o.o.
 • Rea Solar, pridobivanje elektrike, posredništvo, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
 • SC1, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
 • Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.
 • Solvus, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
 • SPV Podgorje, proizvodnja električne energije, d.o.o.
 • Top energija, celovita oskrba z energijo, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
 • Vesol, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
 • ZE Solar 1, družba za proizvodnjo električne energije, d.o.o.

OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO

Panoga v številkah
 • Število družb 93 | Delež v regiji 1,1%
 • Število zaposlenih 1.359 | Delež v regiji 1.9%
 • Prihodki skupaj v tisoč EUR 628.901 | Delež v regiji 6,4%
 • Čisti prihodki od prodaje v tisoč EUR 593.675 | Delež v regiji 6,3%
 • Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih v tisoč EUR 1.869 | Delež v regiji 0.0%