1 Rezultat

 • ADK, podjetje za proizvodnjo, trgovino, projektantske, inženiring storitve, turizem, gostinstvo in najeme, d. o. o.
 • Aluminium Kety Emmi, predelava aluminija, d. o. o.
 • Boxmark Leather, proizvodnja in trgovina, d. o. o.
 • Ecolab, podjetje za proizvodnjo pralnih sredstev in drugih kemičnih proizvodov, trgovino in storitve, d. o. o.
 • Geberit proizvodnja, proizvodno in trgovsko podjetje, d. o. o.
 • Henkel Maribor, podjetje za proizvodnjo pralnih sredstev, kozmetike in drugih kemičnih proizvodov in za izvajanje trgovinske dejavnosti, d. o. o.
 • Henkel Slovenija, podjetje za proizvodnjo pralnih sredstev, kozmetike in drugih kemičnih proizvodov in za izvajanje trgovinske dejavnosti, d. o. o.
 • Imerys Fused Minerals Ruše, podjetje za proizvodnjo nekovin, d. o. o.
 • Impol folije in trakovi, proizvodnja, trgovina in storitve, d. o. o.
 • Impol livarna in liti trakovi, proizvodnja, trgovina in storitve, d. o. o.
 • Impol palice, cevi in profili, proizvodnja, trgovina
 • in storitve, d. o. o.
 • Impol, industrija metalnih polizdelkov, d. o. o.
 • Ledinek engineering, družba za lesnoobdelovalni inženiring, proizvodnjo, trgovino in storitve, d. o. o.
 • Leykam tiskarna, d. o. o.
 • Mariborska livarna Maribor, d. d.
 • Mega-metal, proizvodnja kovinskih izdelkov, strojegradnja, druga proizvodnja in trgovina, d. o. o.
 • Meltal IS, trgovina, proizvodnja in storitve, d. o. o.
 • Messer Slovenija, podjetje za proizvodnjo in distribucijo tehničnih plinov, d. o. o.
 • Palfinger Marine, proizvodnja dvigal, d. o. o., Maribor
 • Palfinger proizvodnja, d. o. o.
 • Paloma, higienski papirji, d. d.
 • Perutnina Ptuj, reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve, d. d.
 • Primat, tovarna kovinske opreme, d. d.
 • Safilo, proizvodnja očal, d. o. o., Ormož
 • Silkem, proizvodnja zeolitov, d. o. o.
 • Starkom, proizvodnja in trgovina, d. o. o.
 • Swatycomet, umetni brusi in nekovine, d. o. o.
 • Talum tovarna aluminija, d. d., Kidričevo
 • TBP tovarna bovdenov in plastike, d. d.
 • Tovarna olja Gea, d. d.

DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI

Panoga v številkah
 • Število družb 313 | Delež v regiji 3,7%
 • Število zaposlenih 5.874 | Delež v regiji 8.2%
 • Prihodki skupaj v tisoč EUR 298.449 | Delež v regiji 3%
 • Čisti prihodki od prodaje v tisoč EUR 286.790 | Delež v regiji 3%
 • Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih v tisoč EUR 51.352 | Delež v regiji 1,2%