1 Rezultat

 • Agro Pučko, perutninarstvo, d.o.o.
 • Andra, družba za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
 • Benediktinski dvor, upravljanje, trgovina, kmetijstvo, proizvodnja, lov, turizem, gostinstvo, sadjarstvo in gozdarstvo, d.o.o.
 • Bird, podjetje za kmetijsko proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
 • Druzovič proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 • Dveri-Pax, upravljanje, poslovne storitve insvetovanje, d.o.o.
 • Ekotal, čiščenje in urejanje okolja, d.o.o.
 • Gandin MBS, perutninarstvo, d.o.o.
 • Hmelj Dornava, proizvodnja in prodaja hmelja in drugih kmetijskih proizvodov, d.o.o.
 • I & J Trta, družba za storitve in trgovino, d.o.o.
 • Jeruzalem Ormož, storitve, agrar, trgovina, d.o.o.
 • Kmetija Korošec, kmetijstvo in storitve, d.o.o.
 • Kramberger nova trgovina, gostinstvo, kmetijstvo, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
 • Novalis, družba za kmetijstvo, posredništvo, trgovino in storitve, d.o.o.
 • P&F Jeruzalem, vinogradništvo, vinarstvo, turizem, d.o.o.
 • Pinales, gozdna sečnja, d.o.o.
 • PP - Agro, poljedelstvo in proizvodnja, d.o.o.
 • Ramuta, perutninarstvo, kmetijstvo, posredništvo, trgovina in druge storitve, d.o.o.
 • Ribe Maribor, ribogojstvo in trgovina, d.o.o.
 • Ribogojnica Berlek, vzreja rib, dvoživk in mehkužcev, d.o.o.
 • Sadike, pridelava sadik in zelenjave, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
 • Sadjarstvo Ormož, pridelava sadja, d.o.o.
 • Strmšnik, družba za kmetijstvo, d.o.o.
 • Trsničarstvo Toplak, proizvodnja trsnih cepljenk, kmetijstvo in turizem, d.o.o.
 • Vinador, kmetijstvo in trgovina, d.o.o.
 • Vino Gross, vinogradništvo in turizem, d.o.o.
 • Vrtnar, cvetličarna, trgovina, storitve in posredništvo, d.o.o.
 • Vrtnarstvo Revital, pridelovanje, razmnoževanje, gojenje in prodaja rastlin, d.o.o.
 • Vrtnarstvo Tement, vrtnarstvo, d.o.o.
 • ŽIPO, živinoreja, poljedelstvo Lenart, d.o.o.

KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

Panoga v številkah
 • Število družb 62 | Delež v regiji 0,7%
 • Število zaposlenih 463 | Delež v regiji 0,7%
 • Prihodki skupaj v tisoč EUR 61.154 | Delež v regiji 0,6%
 • Čisti prihodki od prodaje v tisoč EUR 46.599 | Delež v regiji 0,5%
 • Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih v tisoč EUR 8.557 | Delež v regiji 0,2 %