Poslovno podporne institucije v podravju


AJPES

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Izpostava Maribor

Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related Services
Maribor Branch

Trg Leona Štuklja 10
2000 Maribor
T: +386 (0)2 235 25 00
E: info.mb@ajpes.si
www.ajpes.si

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE | CHAMBER OF AGRICULTURE AND FORESTRY OF SLOVENIA

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Zavod Maribor

Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia
Maribor Institution

Vinarska 14
2000 Maribor
T: +386 (0)2 228 49 00
E: kmet.zav-mb@guest.arnes.si
www.kmetijski-zavod.si

FINANČNA UPRAVA | FINANCIAL ADMINISTRATION

Finančna uprava Republike Slovenije
Finančni urad Maribor

Financial Administration of the Republic of Slovenia
Maribor Financial Office

Titova cesta 10
2502 Maribor
T: +386 (0)2 235 65 00
E: mb.fu@gov.si
www.fu.gov.si

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE | REGIONAL CHAMBER OF CRAFT AND SMALL BUSINESS OF SLOVENIA

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor

Regional chamber of craft and small business of Maribor

Titova cesta 63
2000 Maribor
T: +386 (0)2 330 35 00
E: info@ooz-maribor.si
www.ooz-maribor.si

INŠPEKTORAT ZA DELO | LABOUR INSPECTORATE

Inšpektorat Republike Slovenije za delo
Območna enota Murska Sobota - Maribor
Pisarna Maribor

Labour Inspectorate of the Republic od Slovenia
Regional unit Murska Sobota - Maribor
Office Maribor

Partizanska 47/IV
2000 Maribor
T: + 386 (0)2 234 86 00
E: ms-mb.irsd@gov.si
www.id.gov.si

TRŽNI INŠPEKTORAT | MARKET INSPECTORATE

Tržni inšpektorat Republike Slovenije Območna enota Dravograd - Maribor

Market Inspectorate of the Republic of Slovenia Organizational Unit Dravograd - Maribor

Partizanska cesta 47
2000 Maribor
T: +386 (0)2 238 09 30
E: maribor.tirs@gov.si
www.ti.gov.si

INŠPEKTORAT ZA OKOLJE IN PROSTOR | INSPECTORATE FOR THE ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor Območna enota Maribor

Inspectorate of the Republic of Slovenia for the Environment and Spatial Planning Maribor Regional Unit

Partizanska cesta 47
2000 Maribor
T: +386 (0)8 181 45 40
E: irsop.oe-mb@gov.si
www.iop.gov.si

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE | EMPLOYMENT SERVICE

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Območna služba Maribor

Employment Service of Slovenia Regional Office Maribor

Gregorčičeva ulica 37
2000 Maribor
T: +386 (02) 235 77 00
E: gpzrszmaribor@ess.gov.si
www.ess.gov.si