Podravje

Optimalna strateška lokacija omogoča neposredno dostopnost vseh ključnih evropskih tržišč.

Podravje je del največje slovenske pokrajine – Štajerske. Prestolnica in hkrati gospodarsko središče je Maribor, kjer se križata dva pomembna vseevropska prometna koridorja. Optimalna strateška lokacija omogoča neposredno dostopnost vseh ključnih evropskih tržišč.

Univerzitetna regija s specializiranimi fakultetami, odlično znanje tujih jezikov in bogata industrijska tradicija zagotavljajo visoko usposobljene strokovnjake različnih področij. Regija, znana po optimizmu, veselih in vztrajnih ljudeh, beleži rast majhnih in srednje velikih podjetij, ki postajajo pomembno gonilo razvoja.

Ob bogati kulturni dediščini in številnih naravnih danostih Podravja je kakovost bivanja na visokem nivoju, pestrosti doživetij, ki jih ponuja, pa se ne da upreti.

Lega

Podravje leži na severovzhodu Slovenije, med Savo na jugu, Savinjo in Dreto na zahodu, mejo s Hrvaško na vzhodu, Muro na severovzhodu in mejo z Avstrijo na severu.

Podravje v številkah

Površina

2.170km², kar predstavlja 10,7%
slovenskega ozemlja

Naselja

679

Prebivalstvo

321.420, kar predstavlja
15,6% prebivalcev Slovenije

Gostota poselitve

148,6/km²

Sosednje države

Avstrija, Hrvaška

Glavno mesto

Maribor

Večja mesta

Ptuj, Slovenska Bistrica, Ormož

Gospodarske družbe v Podravju
Podjetja

Število podjetij 8.201

Velika podjetja 34

Srednja podjetja 122

Majhna podjetja 931

Mikro podjetja 7.114

Prihodki skupaj 8.874 mio €

Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 65.589

Čisti prihodki od prodaje

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 54,60%

Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 35,40%

Čisti prihodki od prodaje na trgih izven EU 7,00%

Drugi poslovni prihodki 1,5%

Usredstveni lastni proizvodi in storitve 0,3%

Povprečna bruto plača 1.432€

Neto dodana vrednost na zaposlenega 34.077€

Samostojni podjetniki

Število samostojnih podjetnikov 8.320

Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 7.394

Prihodki skupaj 788 mio €

Povprečna bruto plača 977€

Neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene 13.966€

Neto podjetnikov dohodek 56 mio €

Čisti prihodki od prodaje

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 82,60%

Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 15,00%

Čisti prihodki od prodaje na trgih izven EU 0,80%

Drugi poslovni prihodki 0,90%

Zadruge

Število zadrug 88

Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 345

Prihodki skupaj 139.295 tisoč €

Neto dodana vrednost na zaposlenega 28.589€
Vir: Ajpes, Statistični urad Republike Slovenije