Podravje

Optimalna strateška lokacija omogoča neposredno dostopnost vseh ključnih evropskih tržišč.

Podravje je del največje slovenske pokrajine – Štajerske. Prestolnica in hkrati gospodarsko središče je Maribor, kjer se križata dva pomembna vseevropska prometna koridorja. Optimalna strateška lokacija omogoča neposredno dostopnost vseh ključnih evropskih tržišč.

Univerzitetna regija s specializiranimi fakultetami, odlično znanje tujih jezikov in bogata industrijska tradicija zagotavljajo visoko usposobljene strokovnjake različnih področij. Regija, znana po optimizmu, veselih in vztrajnih ljudeh, beleži rast majhnih in srednje velikih podjetij, ki postajajo pomembno gonilo razvoja.

Ob bogati kulturni dediščini in številnih naravnih danostih Podravja je kakovost bivanja na visokem nivoju, pestrosti doživetij, ki jih ponuja, pa se ne da upreti.

Lega

Podravje leži na severovzhodu Slovenije, med Savo na jugu, Savinjo in Dreto na zahodu, mejo s Hrvaško na vzhodu, Muro na severovzhodu in mejo z Avstrijo na severu.

Podravje v številkah

Površina

2.170km², kar predstavlja 10,7%
slovenskega ozemlja

Naselja

679

Prebivalstvo

321.420, kar predstavlja
15,6% prebivalcev Slovenije

Gostota poselitve

148,6/km²

Sosednje države

Avstrija, Hrvaška

Glavno mesto

Maribor

Večja mesta

Ptuj, Slovenska Bistrica, Ormož

Gospodarske družbe v Podravju 2018
Podjetja

Število podjetij 8.300

Velika podjetja 34

Srednja podjetja 132

Majhna podjetja 1029

Mikro podjetja 7.105

Prihodki skupaj 9.561 mio €

Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 68.327

Čisti prihodki od prodaje

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 54,60%

Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 35,40%

Čisti prihodki od prodaje na trgih izven EU 7,00%

Drugi poslovni prihodki 1,5%

Usredstveni lastni proizvodi in storitve 0,3%

Povprečna bruto plača 1.509€

Neto dodana vrednost na zaposlenega 34.832€

Samostojni podjetniki 2018

Število samostojnih podjetnikov 8.093

Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 7.546

Prihodki skupaj 827 mio €

Povprečna bruto plača 1037€

Neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene 15.015€

Neto podjetnikov dohodek 61 mio €

Čisti prihodki od prodaje

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 82,60%

Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 15,00%

Čisti prihodki od prodaje na trgih izven EU 0,80%

Drugi poslovni prihodki 0,90%

Zadruge 2018

Število zadrug 83

Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 337

Prihodki skupaj 130.311 tisoč €

Neto dodana vrednost na zaposlenega 32.144€
Vir: Ajpes, Statistični urad Republike Slovenije