INSTITUCIJE

ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR: Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja

Andragoški zavod Maribor je sodobno izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče za izobraževanje odraslih. Odzivamo se na potrebe v lokalnem okolju in ponujamo bogato paleto izobraževalnih in svetovalnih storitev za vse generacije.

V projektu Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja pomagamo zaposlenim posameznikom in službam za razvoj zaposlenih poiskati odgovore na vprašanja, povezana s pridobitvijo izobrazbe ali o ponudbi tečajev, seminarjev in drugih izobraževalnih možnosti. Prav tako ponujamo pomoč pri vrednotenju že pridobljenega znanja in izkušenj. Svetovanje izvajamo na naslovih partnerjev projekta in v podjetjih. V projektu sodelujeta še partnerja Ljudska univerza Zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica in Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška.

Več: www.azm-lu.si/svetovalno-sredisce-maribor/427-svetovanje-2016-2022

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

EvropskaUnijaSocSklad261x100

MIZSS261x100

ZavodAntonaMartinaSlomska261x100

LjUnSlBi261x100

Kontaktni podatki
AZandragoskizavod1922
  • Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza AZM-LU
  • Maistrova ulica 5, 2000 Maribor
  • +386 (0)2 234 11 11
  • info@azm-lu.si
  • www.azm-lu.si