INSTITUCIJE

ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE

Prihranimo energijo in znižajmo stroške obratovanja ter vzdrževanja v podjetjih!

ENERGAP je že 12 let center znanja in idej na področju trajnostne rabe energije. Na podlagi znanj in izkušenj ter z inovativnim razmišljanjem uvajamo učinkovito rabo energije, obnovljive vire energije in trajnostno mobilnost v lokalno in regijsko okolje ter skrbimo za trajnostni energetski razvoj občin in podjetij. Pripravili in izvedli smo številne projekte, katerih rezultat je zmanjšana raba energije, prihranek denarja in zmanjšane emisije CO2.

Redno izvajamo promocijske in izobraževalne aktivnosti za občane in podjetja ter jim pomagamo pri pridobivanju nepovratnih in drugih finančnih sredstev. Sodelujemo v številnih EU projektih. Sodelujemo z več kot 100 organizacijami v EU, ki delujejo na področju trajnostne energije.

Podjetjem svetujemo in pomagamo pri uvajanju energetskega gospodarjenja, pri izvajanju energetskih pregledov in uvajanju energetskih standardov, saj poraba energije za podjetja predstavlja velik strošek. Podjetjem pomagamo tudi pri iskanju finančnih sredstev za investicije v učinkovito rabo energije in pri izvajanju ukrepov varčevanja z energijo ter uvajanju obnovljivih virov energije. Želimo jim pokazati, da sta lahko energija in zmanjšanje emisij CO2 tudi del marketinških strategij, širitve trga in povečanje konkurenčnosti podjetja.

Kontaktni podatki
energap
  • Energetska agencija za Podravje – Zavod za trajnostno rabo energije
  • Smetanova ulica 31, 2000 Maribor
  • +386 (0)2 234 23 60
  • info@energap.si
  • www.energap.si