STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

MRA

Regionalna razvojna agencija podravske regije
Mariborska razvojna agencija je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije podravske regije. Učinkovitost svojega delovanja zagotavljamo z oblikovano mrežo ekspertov za regionalni in trajnostni razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoja človeških virov in internacionalizacijo poslovanja.
Kontaktni podatki
Logo MRA
  • Mariborska razvojna agencija, p. o.
  • Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
  • +386 (0)2 333 13 00
  • info@mra.si
  • www.mra.si