OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO

ELEKTRO MARIBOR

Družba z več kot 100-letno tradicijo
Elektro Maribor, družba z več kot 100-letno tradicijo, z električno energijo oskrbuje 217.000 uporabnikov SV Slovenije ter vzdržuje in razvija učinkovit in napreden distribucijski sistem. S kakovostnimi storitvami, med katerimi so infrastrukturni projekti in podpora energetskim projektom gospodarskih družb, zagotavlja visoko kakovost življenja, spodbuja gospodarski razvoj, odličnost in inovativnost. Akreditiran merilni laboratorij izvaja kontrolo in overitev obračunskih meril, električnih števcev in merilnih transformatorjev.
Kontaktni podatki
logo uradni z obrobo